Thursday, 2 June 2011

پزشک معالج هاله سحابی از علت فوت او می‌گوید


چون من بر حسب اتفاق تنها جراح حاضر در درمانگاه بودم از من خواسته شد ایشان را معاینه کنم / قلب در درمانگاه از کار افتاد و قبل از آن ایست قلبی اتفاق نیفتاده بود / زمانی که ایشان وارد درمانگاه شدند قلب و ریه فعال و به کار خود ادامه میدادند / آثار ضربه به شکم در سمت چپ بدن مشهود بود / ایشان از بدن سالمی برخوردار بودند / ایست قلبی و تنفسی کاملا مردود است / کاری از دستم بر نمی آمد مگر اینکه اطاق عملی در آن نزدیکی بود و میتوانستم ایشان را به اطاق عمل ببرم...

No comments:

Post a Comment