Thursday, 2 June 2011

پزشک معالج هاله سحابی از علت فوت او می‌گوید


video
چون من بر حسب اتفاق تنها جراح حاضر در درمانگاه بودم از من خواسته شد ایشان را معاینه کنم / قلب در درمانگاه از کار افتاد و قبل از آن ایست قلبی اتفاق نیفتاده بود / زمانی که ایشان وارد درمانگاه شدند قلب و ریه فعال و به کار خود ادامه میدادند / آثار ضربه به شکم در سمت چپ بدن مشهود بود / ایشان از بدن سالمی برخوردار بودند / ایست قلبی و تنفسی کاملا مردود است / کاری از دستم بر نمی آمد مگر اینکه اطاق عملی در آن نزدیکی بود و میتوانستم ایشان را به اطاق عمل ببرم...

No comments:

Post a Comment