Saturday, 3 May 2014

خانه ثروتمندترین مرد کشور کویت

خانه ثروتمندترین مرد کشور کویت
ناصر الخرافی ،
شخصی که : داراییش در بانکهای کویت بیش از 12میلیارد دلار بود
و
33نفتکش در سراسر جهان داشت ،
یکی از بزرگترین مالکین هتل در جهان
دارای سهام نیمی از شرکت مخابرات "زین"
صاحب 20برج آسمان خراش در کویت و مالزی و فرنسا و ایتالیا و لندن و دبی !
این آخرین تصویریست که از کاخِ وی گرفته شده