Sunday, 7 July 2013

طنز در گذار زمان

طنز در گذار زمان                تهیه و تنظیم هنرمند ارزشمند
هوشمند عقیلی

روزهای آخر مدرسه بود معلم از شاگردان خواست که با هم عکس دسته جمعی بگیریم و این عکسها خاطرات آینده خواهد شد و با دیدن آنها مثلاً می گویند این پرویز است که الان دکتر دندانپزشک شده است و این فلانی که الان صاحب کارخانه.... است و غیره، دراین هنگام یکی از بچه ها از ته کلاس با صدای بلند گفت و این آقایی که وسط نشسته معلم ما بودند که سالهاست مرده!!

داستان بستنی
تا به حال به این اندیشیده اید که چرا هرگز در هیچ گزارش یا رسانه خارجی در مورد اینکه بستنی این لیسیدنی پرطرفدار، در کجا و توسط چه کسی ساخته شد هیچ حرفی به میان نیامده؟ اما جواب این سئوال در کتاب " مردم دوران مشروطه" در قفسه های خاک گرفته کتابخانه ملی موجود است که نیز افتخار دیگری هست برای ما ایرانیان.
داستان از اینجا شروع میشود که فردی به نام کریم باستانی ملقب به کریم یخ فروش پسر جوانی از شهر ری در بازار آن زمان (خیابان جمهوری امروز) بساط یخ فروشی داشت. عده ای از مشریان دائمی کریم از کارمندان سفارت انگلستان در همان حوالی بودند. این مواجهه هر روزه کارمندان کریم رابطه صمیمانه را بین آنها پدید آورد. کارمندان برای کریم که انگلیسی بلد نبود نام کریم یخی یا همان به گفته خودشان آیس کریم را برگزیدند. در اواسط درگیریهای دوران مشروطیت کریم برای جلب بیشتر مشتری اقدام به ریختن یخ دربهشت مبادرت ورزید و درهمین دوران و برای اولین با ر با مخلوط کردن شیر و یخ و زرده تخمه مرغ و گلاب و شیره ملایرو شکراولین بستنی تاریخ بشریت را ساخت که مورد استقبال اهالی بازار و همسر سفیر انگلیس قرار گرفت.
مغازه ای در همان حوالی توسط سفیر انگلیس به کریم اهدا شد که بر سر درآن به زبان انگلیسی اسم و فامیل کریم (باستانی) bastani نوشته شده بود که ایرانی ها به اشتباه بستنی می خواندند. در زمان افتتاح فروشگاه سفیرانگلیس با گفتن: we name it after you
اسم محصول را به احترام کریم آیس کریم گذارد.