Monday, 11 November 2013

با درود به خوانندگان گرامی

با درود به خوانندگان گرامی
اولین شماره نشریه سازمان همبستگی انتشار یافت . در این جریان دوست عزیزی گله مند بود از خبری که در این نشریه
درباره کروهک.تروریستی( جبش العدل ) که دران منتشر شده بود. در شماره اول تا انجا که تو انستیم چهره زشت این گروهک تروریستی را به نمایش گذا شتیم شاید این تذکر لازم باشد که  چندی قبل دریکی از شمارهای نشریه ندا ی جبهه ملی ایران خارج کشور من خاطراتی که در سیستان و بلوچستان داشتم را عنوان کرده بودم. که چگونه به اسارت این افراد وقاچاقچیان در امدم. دوست عزیزی که برای ایشان ارزش زیادی قائل هستم به مطلب شماره اول نشریه همبستگی اعتراض کرده اند. که من عین مطلب ایشان رادراینجا میاورم.( هموطن ایرانی من
نشریه پیام آزادی که همه صفحات سایت خود را با عکسهای تروریست ها، آدمکشان حرفه ای
و نوشته های آنچنانی پر کرده است نمی تواند پیام آور آزادگی و همبستگی ملی باشد
هر زمانی که راه عدالت و انسانیت و برابری و برادری را برای خود انتخاب کردید در آن هنگام
) آمادگی خواندن مطالب شما را خواهم داشت
من مطلبی که در مورد ادعای دوست گرامی دران نو شته به نظرم نرسید. که در حمایت از این گروهک تروریستی باشد.. متاسفانه گویا این دوست عزیز به عکسها توجه فرموده اند. و زود تصمیم گرفته اند که عکس العمل نشان دهد . متاسفانه در اپوزیسون خارج کشور از این برنامه ها زیاد هست که به راحتی در مقابل هم جبهه می گیریم. و همین امر باعث شده که در هیچ یک از  برنامه ها به نتیجه نرسیم . واقعا چرا؟ جای تاسف است که به جای تشویق و همراهی بعضی از نشریات که متولد می شودچماق تفکیر بر داشته.با ارسال چنین یاد اشتهائی انها را دلسرد نمائیم البته نشریه ندای جبهه ملی ایران خارج کشور و نشریه سازمان همبستگی ملی جوانان ایران انگلستان با هزینه خود اعضائ تامین می شود .وکسی نمی تو اند اعتراض داشته باشد که ما مزد بگیر دیگران هستیم .همیشه به تمام عقاید احترام گذا شته و خواهیم گذا شت.درست هست که ما مخالف حکومت  جمهوری اسلامی هستیم .ولی ان دلیل بر این نیست که یک عده تروریست بنام (جیش العدل) به یک مشت سرباز بیگناه که در خدمت وظیفه هستند حمله کنند و انها رو به شهادت برسانند. وما ساکت بمانیم .این عزیزانی که شهید شدند  فقط سرباز عادی هستند که  به دست این گروهکهای تروریست کشته میشوند. واز لحاظ ما اینها تروریست هستند و باید  در باره ماهیت پلید اینها اطلاع رسانی وسیع صورت گیرد. و ما با تمام نیرو این کار را خواهیم کرد . و به دوست عزیز هم  خاطر نشان می کنم که قبل از اظهار نظر به دقت مطالب را مطالعه نمایند. بار ها دیده ایم که اگر شخصی مطلعی مطلب صحیحی بگوید فورا برای خود نمائی ایرادهای بنی اسرائیلی گرفته وبددینگونه موجب تعصعیف مبارزان می شویم. و حتما فکر می کنند که عقل کل هم هستند. ملاحظه فرمائید تا چه حد بی انصافی هست.
تا کی می خو اهیم به این  وضع ادامه  دهیم .بیائیم و اجازه بدهیم افراد و  گروهای که فکر و پیشنهاد خوبی  دارند.هم طرحهای خودشان را ارائه دهند . تا کی ما قصد داریم در مقابل هم جبهه گیری کنیم؟ وهرکسی راه خودش را می برود. الان موقع همدلی و هم فکری تمام گروها هست. وبعد از رفتن حکومت اخوندی این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند که چه کسانی بنفع شان هست که بر انان حکمرانی کنند.. ما فقط می توانی اطلاع رسانی کنیم وان وقت  انتخاب با مردم هست . پس بیائید دست  در دست هم بدهیم و از این اختلافات جلو گیری کنیم  تا بتوا نیم. اینده ایران عزیزمان را بسازیم. و به مشگلات و سختیهای هموطنهای در داخل ایران پایان دهیم.وضع اقتصادی بد و گرانی افسار گسیخته  در ایران باعث شده که کسی به فکر سیاست کشور نباشد . ولی در عوض خارج نشینها البته نه همه عده ای کم باعث شدند بین تمام گروها اختلاف میایندازند و از این اب گل الود بنفع خود استفاده کنند. و جیبهای خودشان را پرنمایند.وتنها چیزی که برایشان مهم نیست ایران است..چون  هم  کسب و کارشان  رامی کنند و هم اینکه  زندگی خوبی دارند. چرا باید نگران مردم  ایران باشند .با هزار بدبختی جلسات و گردهمائی برگرار می شود . هزینه و پول هتل  و بیلیط اینها پرداخت می شود  تا در این جلسات شرکت کنند .در اخر جلسه به بهانه واحی همدیگر را لگد مال می کنند وبدون هیچ نتیجه ای به خا نه های خود بر می گردند . والبته دوستان زیادی هم هستند که حتی از جیب خود مایه گذاشته تا لا اقل دین خودشان را به  هموطنهای خود در ایران ادا کنند.ایا  ما نباید یکبار و برای همیشه این افراد را به مردم  واگذار نمائیم تا مردم چهره پلید این افراد را بخوبی ببینند؟ به امید سربلندی ایران و ایرانی