Friday, 17 July 2009

Friday, 10 July 2009

گلچینی از تصاویر تظاهرات مردم تهران (۱۸ تیر ) در میدانهای مختلف

این ویدیو خیلی جالبه و کامل .... تصاویر تظاهرات مردم در میدانهای مختلف نشان دهنده ی بزرگی و عظمت حماسه ی امروزه ... آفرین و مرحبا ...مردم

Monday, 6 July 2009

نماینده چند دوره مجلس که دستور حمله می دهد!

سخنرانی برای حامیان احمدی نژاد در شهر میاندوآب آقای جهانبخش محبی نیا
نماینده چند دوره مجلس که دستور حمله می دهد!

Wednesday, 1 July 2009

سوتی در پخش زنده: حاج آقاشوهرم دوباره ازدواج کرده. من خیلی راضیم. اسم شوهرم میرحسین موسوی است. هم اسم رییس جمهور محبوب!

سوتی در پخش زنده: حاج آقاشوهرم دوباره ازدواج کرده. من خیلی راضیم. اسم شوهرم میرحسین موسوی است. هم اسم رییس جمهور محبوب!
زنی به برنامه زنده در شبکه قرآن زنگ زده و می گوید: سلام حاج آقا. من خودم را زن خوشبختی می دانم. همسرم دوباره ازدواج کرده و ما مثل دو خواهر زندگی می کنیم. چند ماه پیش برای همسر دوم شوهرم تولد گرفتم.روز تولد حضرت فاطمه بنده شیرینی گرفتم و به دیدن ایشون رفتم. بچه هامون زیرسایه همسرم که سادات هستند. اسمشون میرحسین موسوی نجفی است. هم اسم رییس جمهور محترم ... !!! قیافه مجری و حاج آقا خیلی دیدنی است!!