Sunday, 31 January 2010

دانلود سرود ملی ای ایران و متن این سرود با کیفیت فوق العاده بالا HQ

مرگ بر حکو مت اخو ندی ایران سرود ملی ای ایران ای مرز پرگهر
تقدیم به همه فرزندان ایران

ای ایران ای مرز پر گهر.
ای خاكت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان.
پاینده مانی و جاودان
ای دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم .
جان من فدای خاك پاك میهنم
مهر تو چون شد پیشه ام.
دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد این جان ما.
پاینده باد خاك ایران ما
سنگ كوهت دُر و گوهر است.
خاك دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل كی برون كنم.
برگو بی مهر تو چون كنم
تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست.
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پیشه ام.
دور از تو نیست ، اندیشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد اين جان ما.
پاینده باد خاك ايران ما
ایران ای خرم بهشت من.
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیكرم.
جز مهرت بر دل نپرورم
از … آب و خاك و مهر تو سرشته شد دلم.
مهرت ار برون رود چه می شود دلم
مهر تو چون ، شد پیشه ام.
دور از تو نیست ، انديشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد اين جان ما.
پاینده باد خاك ایران ما


Sunday, 3 January 2010

پا ترول ضا رب مو سو ی در حال حرکت و تیر اندا زی به سمت مردم

تصویری از علی موسوی خواهر زاده شهید میرحسین موسوی

سیدعلی موسوی خامنه برادر شهید موسوی خواهرزاده مهندس موسوی روزعاشوارا با گلوله در تهران به قتل رسید.


عکس؛ موسوی در کنار پیکر خواهرزاده اش که بدست رژیم ترور شد


Exclusive: IRAN Alleged Car that shot Mousavi's Nephew Shooting at the peopleپا ترول ضا رب مو سو ی در حال حرکت و تیر اندا زی به سمت مردم