Tuesday, 29 March 2011

جنايتي ديگر:شهادت زنداني سياسي محسن دگمه چي در زندان به دليل عدم رسيدگي به موقع پزشكي

كانون حمايت از خانواده جان باختگان  و بازداشتي ها :بنابرخبر دريافتي زنداني سياسي محسن دگمه چي شب گذشته  به دليل عدم رسيدگي پزشكي و وخامت حالش در بيمارستان جان باخت ,زنداني سياسي محسن دگمه چي قبل از شهادت به دليل وضعيت وخيم علاوه بر عدم دسترسي به امكانات پزشكي توسط عوامل و مزدوران زندان مورد شكنجه روحي قرار گرفته بود و به رغم وضعیت بسیار وخیم جسمی بازاری زندانی محسن دگمه چی و برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی,حضور  پاسداربندهای حاضر در اتاق هنگام ملاقات با خانواده اش عاملي ديگر  برای افزایش فشار روحی علیه وي بود.
در روزهاي آخر وضعیت جسمی بازاری زندانی محسن دگمه چی روز به روز وخیم تر می شد ودرد جانکاه لحظه ای او را امان نمی دادو دچار ضعف شدیدی شده بود . او دیگر قادربه نشستن بر روی تختخوابش نبود و حدود 4 هفته  قادر به خوردن غذا نبود وي در روزهاي آخر  حتی نمی توانست مایعاتی مانند شیر و آب میوه بنوشد و  هنگام نوشیدن آب با درد های شدیدی مواجه میشد  .شكي نيست كه علت مرگ اين زنداني سياسي مزدوران و عوامل زندان و حكومت است ,كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها عدم رسيدگي هاي پزشكي و شكنجه زندانيان بيمار كه نقض فاحش حقوق بشر است رامحكوم نموده و از گزارشگر ويژه حقوق بشر خواستار رسيدگي به اين جنايات است .

Sunday, 27 March 2011

شتاب جمهوری اسلا می ایران در اعدام زندا نیان سیا سی


شتاب جمهوری اسلا می ایران در اعدام زندا نیان سیا سی
شتاب جمهوری اسلامی در اعدام زندانیان سیاسی در حالی موجی از نگرانی ها را برانگیخته که جنازه های زندانیان سیاسی که طی ماههای گذشته اعدام شده اند به خانواده های آنها تحویل داده نشده و پاسخ پی گیری های این خانواده ها از سوی مسئولین قضایی و امنیتی، زندان و تهدید بوده است. در همین زمینه خانواده علی صارمی که روز 7 دی ماه در بی خبری خانواده و به صورت ناگهانی اعدام شد گفته اند که جنازه این فعال سیاسی را به آنها تحویل نداده اند. شهلا صارمی، برادرزاده، علی صارمی به گفته است: جنازه عمویم را ندادند خودشان بردند در روستایی نزدیک روستای ما در نزدیکی بروجرد دفن کردند و بعد به ما گفتند قبر در فلان جا است. وی افزوده است: جنازه عمویم را در روستای امیر آباد که حدود صد نفر جمعیت داشته و 20 دقیقه با روستای خود ما فاصله دارد دفن کرده اند. همسر آقای صارمی بعد از اعدام او و در حالیکه پیگیر تحویل جنازه همسرش بود بازداشت شده بود. از او تعهد گرفته اند مراسمی برای آقای صارمی برگزار نشود و با هیچ رسانه ای مصاحبه نکند. همزمان شهلا صارمی می گوید: پسر عمویم هم بازداشت شده بود که بعد از 5 روز او را آزاد کردند. علی صارمی سال 86 و پس از حضور و سخنرانی در مراسم جان باختگان خاوران بازداشت و دو سال بعد به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محاربه و سفر به اردوگاه اشرف متهم و محکوم به اعدام شد. او از زندانیان سیاسی دهه شصت بود و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه در سال 61 بازداشت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. پیش از آن و در 19 اردیبهشت نیز 5 زندانی سیاسی به طور مخفیانه اعدام شدند که تاکنون جنازه های آنها به خانواده هایشان تحویل داده نشده. فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در شرایطی اعدام شدند که حکومت نه تنها از تحویل پیکرها خودداری کرد بلکه با بازداشت و احضار اعضای خانواده هایشان، آنها را تهدید کرده اند که حق برگزاری هیچ گونه مراسم ختمی را ندارند .در هر صو رت حمهو ری اسلا می ایران تصمیم خو د را گر فته تا به هر قیمتی شده با اعدام افراد بی‌گناه ترس و وحشت به دل مردم ایران
بیندازد.ولی سخت در اشتباه هست چون به زو دی ریشه این ظلم جنا یت برای همیشه از سر مردم ایران کنده خو اهد شد .
ارین میرذلفقاری از سوئد